Ligue 2 Mobilis - RESERVES : Résultats de la 2ème journée

Résultats de la 2ème journée du championnat de Ligue 2 disputée vendredi 8 septembre

JSM Bejaia - CRB Ain Fekroun 0/0

AS Ain M'lila - RC Relizane 2/2

ASO Chlef - WA Tlemcen 1/1

CA Batna - GC Mascara 4/0

JSM Skikda - CABB Arreridj 0/1

MC Saida - A Bou Saada 0/1

ASM Oran - MC El Eulma 2/1

RC Kouba - MO Bejaia 0/1